¡¡ µÂÓıÖ®ÁÖ
 
³£¹æ¹ÜÀí
ĞÄÀí½¡¿µ
Ğ£Ô°Ó°ÊÓ
ÖªĞĽã½ã
¼Ò³¤ÁôÑÔ
»ØÒô±Ú
 
 
 
  Ä¿Ç°ËùÓĞλÖ㺠Ê×Ò³ -> µÂÓıÖ®ÁÖ -> å›�音å£�
  å›�音å£�
 
 

¸ĞĞ»ĞÅ


µã»÷£º 4585   ·¢²¼Ê±¼ä£º 2015-07-03 19:48:02

         ¸ĞĞ»ĞÅ

×ğ¾´µÄËïÀÏʦ¡¢¸ßÀÏʦ¡¢ËÕÀÏʦ²¢ÆäËûÈοÎÀÏʦ£º

    ÄúÃǺã¡ÔÚËïÅ®À¶Ï£ÀÙ¼´½«Ğ¡Ñ§±ÏÒµÖ®¼Ê£¬ÎÒ´ú±íÎÒÃÇÈ«¼ÒÏòÄúÃDZíʾÖÔĞĵظĞĞ»£¡¸ĞĞ»ÄúÃǶàÄêÀ´¶ÔÀ¶Ï£ÀÙµÄĞÁÇÚ½ÌÓıºÍÈÈÇé¹Ø°®£¡¸ĞĞ»ÄúÃDz»½öΪº¢×ÓÃÇ´«ÊÜÁËѧҵ֪ʶ¡¢¶øÇÒΪº¢×ÓÃÇÊ÷Á¢ÁËÈ˸ñµÄ°ñÑù£¡ÎÒÔø¾­ÌıÀ¶Ï£ÀÙ˵¹ı£ºÎÒÃǼȡ°Å¡±ÕâĞ©ÀÏʦÃÇ£¬¿ÉĞÄÀïÃæÓֺܡ°Ï²»¶¡±ËûÃÇ¡£Õâ˵Ã÷ÔÚº¢×ÓÃǵÄĞĵ×ÀÄúÃǼÈÓĞÑϸñÒªÇó¡¢Ò»Ë¿²»¹¶µÄÑÏÊ¦Ö®ÍşÍû£¬¼´º¢×ÓÃÇËùνµÄ¡°Å¡±£»¸üÓĞÈáÇéËÆË®¡¢ÎÂůËƼҵĴÈĸ֮ĞÄ£¬¼´º¢×ÓÃÇËùνµÄ¡°Ï²»¶¡±¡£ÕâĞ©ÕıÊǺ¢×ÓÃdzɳ¤ÖĞËù±ØĞëµÄ¡£ÄúÃÇÊǵ±Ö®ÎŞÀ¢µÄ¡°ÈËÀàÁé»ê¹¤³Ìʦ¡±£¡

      ÔÚÕâÀÎÒÃÇ»¹Òª¸ĞлѧУµÄ¸÷¼¶Áìµ¼ºÍ½ÌÖ°Ô±¹¤Îªº¢×ÓÃÇÌṩÁËƯÁÁµÄĞ£Ô°»·¾³¡¢ÓªÔìÁË×ğʦ°®ÉúµÄÁ¼ºÃ·ÕΧ£¬Ê¹º¢×ÓÃÇÄܹ»½¡¿µ³É³¤¡£

     ÈÃÎÒÃÇÔÙÒ»´ÎÕæ³ÏµØ¸ĞĞ»¸÷λÀÏʦ£¡¸Ğ¶÷ʵ»ªÑ§Ğ££¡

           ÖÂ

³ç¸ßµÄ¾´Àñ£¡

 

                                     À¶Ï£ÀÙµÄÒ¯Ò¯£ºÀ¶Ê¦ºì

                                      ¶şÁãÒ»ÎåÄêÆßÔÂÈıÈÕ

 

¸½±¾ÈËÍáÊ«Ò»Êײ¢Çë½ÌÓÚ¸÷λÀÏʦ£º

 

                ÎÅËïÅ®¿¼ÊԳɼ¨ÓÅĞãϲ¸³

         ½ñÌìÖĞÎç½Óµ½Ğ¡ËïÅ®µç»°±¨Ï²£¬Ğ¡Ñ§±ÏÒµ¿¼ÊÔÓïÎÄ¡¢Êıѧ¡¢Ó¢Óï³É¼¨ÓÅĞ㣬ÉõϲÉõο£¡Å¼µÃÊıÓÒÔʾºØÖ®£¡

          ä±Ñô½­ÅÏ´«Ñ¶Ï¢£¬ Ö÷¿Î¿¼ÊԺóɼ¨¡£

     Ñ§Òµ·ÖÊıÒàÖØÒª£¬ ĞÄÖÇ¿µ½¡¸üÕä¹ó¡£

     Ç§´¸°ÙÁ¶³ûÓ¥³á£¬ ÆßÖİËÄÑóÈζû·É¡£

     ÂúÔ°»¨ÀÙÕÀ·ÅÈÕ£¬ ÎğÍüÔ°¶¡°®ÓëÀÛ£¡

 

 

                         ¶şÁãÒ»ÎåÄêÆßÔ¶şÈÕÍíÓÚ¶«İ¸ÊĞ 


ÏÂÒ»Ìõ£º ûÓĞÁË
ÉÏÒ»Ìõ£º ûÓĞÁË
 
     
 
 
 
°æȨËùÓĞ Copyright 2017 ¾Å½­Êµ»ªÑ§Ğ£ δ¾­Ğí¿É£¬ÇëÎğתÔØ     ¸ÓICP±¸10007823   ÍøÕ¾¹ÜÀí
µØÖ·£º½­Î÷Ê¡¾Å½­Êбõ½­¶«Â·228ºÅ(ÊĞÁ¶Óͳ§ÄÚ)   µç»°£º0792-8495070
¡¡¡¡


¾Å½­Áª´´ÍøÂç ¼¼ÊõÖ§³Ö